Priser

NB! Det kreves SiO-medlemskap ved treninger på mandager og onsdager. Se SiO sin side: SiO - Informasjon om pris

Medlemskap:

OSI-medlemskap: 120,- for student, 200,- ikke-student

Innebandy-kontingent: 400,-


Medlemskap i tillegg med kamper: 

Dugnad-avgift: 800,- for student, 1000,- for ikke-student 

  • Dugnad-avgiften kan velges bort mot at man gjøre minst en dugnad for klubben ved varsel på 3 uker.

Lisens (forsikring): 600,- for D2 og H3, 920,- for D1, H1 og H2