Velkommen til Oslo!

Postet av Oslostudentenes Idrettsklubb den 7. Aug 2020

Har du kommet inn på studier i Oslo fra høsten av? Eller er du allerede student her og ser etter noe å fylle fritiden din med? Vi i Oslostudentenes idrettsklubb er en idrettsklubb som fokuserer på et allsidig aktivitetstilbud, samt et sosialt miljø, og er førstevalget for studenter i Oslo som ønsker å være i aktivitet! Hos oss kan du velge mellom 35 idretter, fra de tradisjonelle idrettene til de mer moderne.
Sjekk ut hjemmesiden vår for mer informasjon om de ulike idrettene, snakk med oss på stand på Frederikkeplassen, onsdag 26. august, eller delta på digitalt på digitalt informasjonsmøte via Zoom (26. august kl. 18:00): https://uio.zoom.us/j/69118428379


Velkommen til OSI!


2 Kommentarer

Omorganisering av OSI Dans

Postet av Oslostudentenes Idrettsklubb den 15. Jan 2020

English below

Hva er annerledes?

OSI Dans besluttet på medlemsmøtet i desember å splitte virksomheten til to separate undergrupper: OSI Pardans og OSI Gruppedans. Dette ble videre vedtatt av Hovedstyret i OSI, og gruppene vil derfor fungere som to nye prøvegrupper frem til en eventuell endelig avgjørelse på OSI sitt årsmøte i mars. Vi jobber hardt for å gjøre overgangen lettest mulig, men informasjon om oppstart blir derfor litt forsinket. Men frykt ikke: det blir selvfølgelig GRATIS prøvetimer og introkurs som vanlig! Vi skal fordele saltid og midler den 15. januar, og mer informasjon kommer fortløpende etter dette - så stay tuned. 


Hva betyr det for deg som vil danse med oss?

Det kommende semesteret henvender du deg til den undergruppen som tilbyr kurs i stilen/stilene du ønsker å danse. Stilene du kan danse med OSI Pardans er Boogie Woogie, Brasiliansk Zouk, Cubansk Salsa, Standard og Latin, Rock Step Swing og West Coast Swing. Stilene du kan danse med OSI Gruppedans er Ballett, Hiphop, Jazz og Moderne.  

Begge undergruppene vil delta på foreningsdagene på UiO og OsloMet – håper vi ser deg der og på kurs dette semesteret. Vi danses!


English:

Welcome to a new year of dancing!

At the members meeting in December, it was decided that OSI Dance is dividing the group into two separate groups: OSI Couples Dance and OSI Group Dance. This is a trial project until a final decision is made at OSIs annual meeting in March. We are working hard to make the transition as easy as possible, but due to these circumstances the information regarding start of term will be slightly delayed. But fear not: there will of course be held FREE trial classes and introduction courses as usual! More information will be published as soon as possible after January 15th - so stay tuned!

 

How does this affect you?

This semester, you have to turn to the group that offers classes in the style(s) that you wish to dance. The styles offered by OSI Couples Dance is Boogie Woogie, Brazilian Zouk, Cuban Salsa, Standard & Latin, Rock Step Swing and West Coast Swing. The styles offered by OSI Group Dance is Ballet, Hip hop, Jazz and Modern. 

Both groups will attend the Students Association Days at UiO and OsloMet – we hope to see you there and at our classes this semester!